Učení na „Mánesce“ mimo rozvrh

Bez n‡zvu-1

V letošním školním roce 2014-2015 se naše škola, spolu s dalšími devíti, zapojila do projektu Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice. Hlavním cílem byla podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Vybraným žákům (celkem 39) vypracovali jednotliví učitelé (celkem 23) na začátku školního roku individuální plán, kde si stanovili cíle, kterých by chtěli se žákem během individuálních hodin doučování dosáhnout. Rodiče i žáci byli s plánem seznámeni na tripartitě.

V rámci projektu byla věnovaná pozornost i dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Během školního roku proběhly workshopy a odborné semináře. Také za námi každý týden docházela na „Mánesku“ mentorka projektu paní PaeDr. Jarmila Zavřelová a byla rádcem při řešení konkrétních výukových problémů žáků.

A jak celý rok v projektu, který jsme si pracovně nazvali „Doučování“ hodnotíme? (Vycházíme z dotazníkového šetření, které proběhlo ve vybraných třídách na podzim a na jaře a bylo zaměřeno na motivaci žáků ke vzdělání.)

Můžeme konstatovat, že vzrostl počet žáků, kteří si uvědomují důležitost učení. Zároveň je i více těch, pro které je vzdělání významné.

Kvalita soustředění ve vyučování zůstala beze změn, výsledky z obou dotazování jsou kolísavé. Narostlo procento žáků, kteří nepozornost přisuzují únavě. Únava může vyplývat např. z blížícího se konce školního roku, nároků ze strany učitelů, z obtížnosti daného předmětu, ale také může souviset s psychohygienou každého dítěte. V dnešní „moderní, technické a rychlé době“ se nedostává pohybu venku, přímé komunikace s vrstevníky a rodiči; strava dospívajících je nevyvážená. To vše a k tomu nedostatek spánku značně přispívá u mladé generace k pocitu únavy.

Za nejvýznamnější přínos považujeme oboustrannou pozitivní zpětnou vazbu na vzájemný vztah učitel – žák. Pro žáky to byl čas, kdy měli učitele „jenom pro sebe“, mohli se zeptat na nejasnosti k učivu, mohli pracovat svým tempem. Byl to prostor, kdy zažívali malé úspěchy, v běžném vyučování pro ně hůře dosažitelné. Učitelé, i přes svou časovou a pracovní vytíženost, jim právě tyto úspěchy umožnili. Kromě daného předmětu se mnohdy zabývali i jinými školními těžkostmi, psychohygienou, stylem učení, ale také rodinnými a osobními problémy.

V této souvislosti si proto dovolíme říct: I kdyby projekt nesplnil požadovaná kritéria, nenaplnila se očekávání a žáci se po vzdělávací stránce nikam neposunuli, tak po stránce osobnostní a lidské byl projekt naplněn beze zbytku.

Děkujeme všem zapojeným pedagogům, žákům, rodičům, vedení školy a projektovému týmu na vzájemnou spolupráci a pracovní nasazení.

Za školní poradenské pracoviště zpracovala:

Mgr. Lenka Zvoníčková, školní psycholožka

Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice

Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.