Školská rada

Usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od 1. 9. 2005 v počtu devět členů, usnesením RMO č. 206/04/08 s účinností od 1. 9. 2008 byl počet snížen na šest.

Funkční období: 2017 – 2020

Členové:
zástupkyně rodičů - Pavlína Mazáčová (předsedkyně), Jana Pompová,
zástupci zřizovatele - Bc. Eva Pšenčíková, Jiří Holub,
zástupci školy - Mgr. Drahomíra Šnajdarová (tajemnice),
Mgr. Stanislav Šindler.

Všechna jednání probíhají řádně v souladu s platnou legislativou; ředitelka školy je na všech schůzkách přítomna jako host.

Výroční zprávy o činnosti

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012