Fakultní škola

Škola aktivně vyhledává příležitosti ke svému růstu. Navazujeme spolupráci s odborníky. Intenzivní kooperaci jsme zahájili s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem školní pedagogiky Univerzity Tomáše Bati. V obou případech jsme ve výběrovém řízení jako fakultní škola.