Dotační

Ovoce do škol

Pokračuje projekt financovaný EU a českým ministerstvem zemědělství. Žákům je zdarma poskytováno čerstvé ovoce, zelenina a ovocné šťávy.

Číst dále

Školní mléko

Tento projekt je podporován EU a MŠMT; Žákům jsou zdarma poskytovány neochucené mléčné výrobky (jogurt, mléko, sýry atd.)

Číst dále

MáŠa II.

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015182 celková výše dotace: 2 546 201,00 Kč období: srpen 2019 – červenec 2021 Projekt Máša II je spolufinancován Evropskou unií.   Na co čerpáme prostředky? Základní škola personální šablona školní asistent na 24 měsíců – úvazek 0,8 personální šablona speciální pedagog na 18 měsíců – úvazek 0,3 DVPP pro jednotlivce v rozsahu 8 hodin vzdělávání…

Číst dále

Plavání

Rozvojový program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa),  č.j.: MSMT-13222/2019-1 Účelem dotace je podpora výuky plavání žáků 1. stupně základní školy, která je určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

Číst dále

Výuka cizinců

Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-28 283/2018 Účel dotace:  Podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců Žáci z Vietnamu, Mongolska, Moldavska a Ukrajiny si za pomoci vyučujících osvojují znalost českého…

Číst dále

Preventivní projekt NA JEDNÉ LODI IV.

Registrační číslo projektu: RP 19-19/027 Oblast podpory: Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE Výše podpory: 50 000,- Kč Náklady projektu: 86 000,-Kč Projekt spočívá ve spolupráci s D-sdružením Olomouc jako realizátorem preventivním programů pro vybrané ročníky a organizací adaptačních programů pro žáky VI. ročníku.   Cíle projektu: Upozornit na vysoká…

Číst dále

Podpora nadaných žáků základních a středních škol 2017

Klubko – Středisko volného času Staré Město, p. o. získalo dotaci na program s nadanou mládeží. Žáci Mánesky se stali opět účastníky tohoto programu, tentokrát s názvem Chci být vědcem, konstruktérem, výzkumníkem… Už se moc těšíme na spolupráci s dalšími zapojenými školami a také s Experimentáriem Otrokovice. Projekt s číslem 0080/7/NAD/2017 je podpořen z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky celkem 188 000 Kč. Více o zapojení…

Číst dále

MáŠa

Škola začala 1. srpna 2017 dvouletý projekt, jehož hlavním cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy. Název projektu „MáŠa“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005675. V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Doba realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019 Financování 1 526 324 Kč, z toho 1 297 375,40 Kč z ESF (85 %) a 228 948,60 Kč ze státního rozpočtu ČR (15 %) O projektu: Hlavním cílem projektu je zdokonalit osobnostně…

Číst dále