BESEDY A KAVÁRNY PRO RODIČE

Pro výchovu a vzdělávání žáků je stěžejní spolupráce s rodiči, kterou cíleně podporujeme a budujeme. Jednou z cest jsou i besedy, které připravujeme zhruba dva až třikrát ročně ve spolupráci s odborníky. Edukativní či osvětově zaměřené besedy zpestřujeme občasnými kavárnami, jejichž tématy jsou většinou cestovatelské zážitky z cest našich pedagogů.

Máme za sebou již několik besed na témata jako Kyberšikana, Kariérové poradenství, Závislosti, Nebezpečí internetu a jak mu čelit, Jak funguje mozek, Na co se připravit při vstupu do 1. třídy apod. Snažíme se reagovat na aktuální témata a vybíráme lektory, o jejichž kvalitě a kvalifikovanosti nepochybujeme.