Dotační uzavřené

Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ

Žáci všech tří otrokovických základních škol usedli v září 2014 do lavic v nových učebnách fyziky, chemie, matematiky, přírodopisu a zeměpisu. Město Otrokovice bylo úspěšné při získávání dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava pro modernizaci přírodovědných učeben na všech svých základních školách. Žáci ZŠ T. G. Masaryka, Trávníky i Mánesova tak mají k dispozici moderní techniku, která jde v přírodovědných oborech velmi…

Číst dále

Experimenty k novým zkušenostem

Deset žáků ze 2. stupně Mánesky napříč ročníky se účastní projektu Experimenty k novým zkušenostem v rámci dotačního programu MŠMT: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016, č.j. MSMT – 29 229/2015-1 V rámci tohto projektu pracuje 10 nadaných žáků Mánesky na vědeckých projektech s využitím i moderních přístrojů, jako je např. elektronový mikroskop. Ten bývá běžným vybavením až na vysokých školách…

Číst dále

Učení na „Mánesce“ mimo rozvrh

V letošním školním roce 2014-2015 se naše škola, spolu s dalšími devíti, zapojila do projektu Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice. Hlavním cílem byla podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Vybraným žákům (celkem 39) vypracovali jednotliví učitelé (celkem 23) na začátku školního roku individuální plán, kde si stanovili cíle, kterých…

Číst dále