Metodici prevence

Vážení rodiče, milí žáci,

jmenuji se Marek Kryška a pracuji na naší škole jako školní metodik prevence rizikového chování žáků pro 2. stupeň.

Mezi tyto jevy, které můžeme také nazvat nežádoucími, patří zejména šikana, s ní související kyberšikana, netolismus (závislost na počítačích), zneužívání návykových látek, problematika rasismu, xenofobie, extremismu apod. Mým úkolem je zejména tzv. primární prevence, tedy naučit žáky, jak se těmto jevům vyhýbat, a sekundární prevence, tedy co dělat, když se něco stane a na koho se v takovém případě obrátit.

Společně s kolegyní, která je školní metodičkou prevence pro 1. stupeň, sestavujeme a každý rok vyhodnocujeme minimální preventivní program (MPP), vybíráme vhodné besedy a programy pro žáky, metodicky vedeme třídní učitele a další pedagogy v oblasti primární prevence.

V minulém školním roce jsem zahájil specializační studium pro školní metodiky prevence. Dvouletý kurz ŠMP se zaměřuje na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence (ŠMP).

Kontaktovat mě můžete mailem, telefonicky, ale nejraději mám osobní kontakt (po předchozí domluvě). Najdete mě v kabinetě dějepisu ve 3. patře (učebna 305)

Konzultační hodiny:

úterý 14.45 - 15.45 (po telefonické čí mailové domluvě)

E - mail: kryska@zsotrman.cz

Tel.: 576 771 264

Důležitá telefonní čísla a kontakty 

SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

kryška
račická

Jmenuji se Gabriela Račická a pracuji na naší škole jako školní metodik prevence rizikového chování žáků pro 1. stupeň. U mladších dětí se zaměřujeme především na vytváření dobrých vztahů mezi spolužáky, na vhodné třídní klima, které pak samo o sobě slouží jako účinná zbraň proti šikaně či jinému nežádoucímu chování. V rámci prevence jsou organizovány a vybírány programy a akce, kde se děti učí základům zdravého životního stylu, jak v oblasti fyzické (zdravé jídlo a pohyb) tak i po stránce duševní (zvládání zátěžových situací, se kterými se mohou setkat ve škole i doma).

V minulých letech jsem absolvovala kurz organizovaný pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně a asi 10 let jsem pracovala jako metodik prevence na jiné základní škole.

Kontaktovat mě můžete mailem nebo osobně kdykoli po předchozí domluvě.

E-mail: racicka@zsotrman.cz