Projekty

Ovoce do škol

Pokračuje projekt financovaný EU a českým ministerstvem zemědělství. Žákům je zdarma poskytováno čerstvé ovoce, zelenina a ovocné šťávy.

Číst dále

Školní mléko

Tento projekt je podporován EU a MŠMT; Žákům jsou zdarma poskytovány neochucené mléčné výrobky (jogurt, mléko, sýry atd.)

Číst dále

MÁNESKA JAKO HRDÁ STONOŽKOVÁ ŠKOLA

www.stonozka.org Hnutí na vlastních nohou – Stonožka je uznáváno jako zcela dobrovolná mírová a humanitární organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Stonožku založila v roce 1990 paní Běla Gran Jensen, Češka žijící v Norsku. České děti tehdy namalovaly vánoční pozdravy, které se paní Běla pokusila se svými přáteli v Norsku před obchodními domy prodat. Přáníčka upoutala nejenom výtvarným zpracováním,…

Číst dále

MáŠa II.

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015182 celková výše dotace: 2 546 201,00 Kč období: srpen 2019 – červenec 2021 Projekt Máša II je spolufinancován Evropskou unií.   Na co čerpáme prostředky? Základní škola personální šablona školní asistent na 24 měsíců – úvazek 0,8 personální šablona speciální pedagog na 18 měsíců – úvazek 0,3 DVPP pro jednotlivce v rozsahu 8 hodin vzdělávání…

Číst dále

Plavání

Rozvojový program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa),  č.j.: MSMT-13222/2019-1 Účelem dotace je podpora výuky plavání žáků 1. stupně základní školy, která je určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

Číst dále

Výuka cizinců

Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-28 283/2018 Účel dotace:  Podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců Žáci z Vietnamu, Mongolska, Moldavska a Ukrajiny si za pomoci vyučujících osvojují znalost českého…

Číst dále

Rodilí mluvčí do škol

Výuka cizích jazyků má na naší škole dlouholetou tradici a je pro nás stále velmi důležitou oblastí. Jednou z efektivních možností pro rozvoj jazykového vzdělávání je působení rodilých mluvčích na školách. Naše škola je zapojena do projektů podporovaných Evropskou unií a městem Otrokovice, které nám umožňují pravidelnou  tandemovou výuku anglického jazyka a jednou za čas také výuku jazyka německého…

Číst dále

Kola pro Afriku

Již několik let jsme zapojeni do spolupráce s organizací Kola pro Afriku. Ředitel společnosti Mgr. Roman Posolda nazval naši spolupráci CHILDREN FOR CHILDREN. Naši žáci si pravidelně dopisují se svými kamarády z africké Gambie, pořádáme humanitární sbírky zejména prostřednictvím akce Běh pro Gambii, který jsme již podruhé organizovali společně s městem Otrokovice, a motivujeme naše žáky i rodiče, aby se…

Číst dále

Preventivní projekt NA JEDNÉ LODI IV.

Registrační číslo projektu: RP 19-19/027 Oblast podpory: Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE Výše podpory: 50 000,- Kč Náklady projektu: 86 000,-Kč Projekt spočívá ve spolupráci s D-sdružením Olomouc jako realizátorem preventivním programů pro vybrané ročníky a organizací adaptačních programů pro žáky VI. ročníku.   Cíle projektu: Upozornit na vysoká…

Číst dále