Prázdniny a Třídní schůzky

Aktuality

Máneska

11. 2. 2020

Naše editace      

Přečíst

Máneska se stala fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze

17. 12. 2019

Před vánočními svátky dostala naše škola skvělý dárek. Byla schválena naše žádost stát se fakultní...

Přečíst

Prázdniny

Ve školním roce 2019/2020

Podzimní 29. a 30. října 2019 (úterý a středa)
Vánoční od 21. prosince 2019 (sobota) do 5. ledna 2019 (neděle). Vyučování začne v pondělí 6. ledna.
Pololetní 31. ledna 2020 (pátek)
Jarní od 2. do 8. března 2020 (pondělí - neděle)
Velikonoční 9. dubna 2020 (čtvrtek; následně pátek a pondělí = státní svátky)
Hlavní od 1. července (středa) do 31. srpna 2020 (pondělí)

Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Třídní schůzky a informační odpoledne

Třídní schůzky: 12. 9. 2019 v 16.00

Tripartity: od října do listopadu včetně.

Informační odpoledne: 28. 11. 2019 - 16.00 až 18.00

Třídní schůzky a inf. odpoledne: 23. 4. 2019 v 16.00

Další termíny třídích schůzek může stanovit dle potřeby třídy třídní učitel. Individuální konzultace jsou vítané kdykoliv po dohodě s vyučujícími.

Vstup do školy

Budova se otevírá ráno v 6.00 hod, kdy mohou začít chodit děti do družiny. Po zvonění na 0. hodinu (7.05 hod.) se školní vchod uzamyká a následně se pro všechny ostatní žáky odemyká v 7.45 hod.
V době, kdy je školní vchod uzavřen, je možné se do budovy dostat bočním vchodem naproti družiny.
Výjimku tvoří dny, kdy probíhá na škole sběr či prodej stravenek. V tomto případě zůstává školní vchod otevřený a je přístupný rodičům za účelem předplacení stravného dětem.
Ve všech ostatních případech platí přísný zákaz vstupu nepovolaných osob do budovy školy. Tento zákaz prosím respektujte, vyžadujeme to pro bezpečnost vašich dětí a jejich osobních věcí.
Kamerový systém hlídá vchody a vnitřní prostory školy nepřetržitě. Mimo to je v prostorách šaten zajištěn dozor z řad učitelů a uklízeček. Tímto Vás prosíme o respektování jejich pokynů!

Přehled zvonění

Hodina začátek konec přestávka
0. 07:05 07:50 10 min
1. 08:00 08:50 10 min
2. 09:00 09:45 20 min
3. 10:05 10:50 10 min
4. 11:00 11:45 10 min
5. 11:55 12:40 10 min
6. 12:50 13:35  5 min
7. 13:40 14:25 10 min
8. 14:35 15:20 10 min

 

Poznámky:

1. Dopolední vyučování končí 6. hodinou.

2. Odpolední vyučování začíná ve 13.40 hod. a končí v 15.20 hod. Přestávka mezi dvěma odpoledními hoidnami trvá 10 minut.

Sekretariát školy

Úřední záležitosti vyřizuje hospodářka školy, paní Miroslava Krkošková ve svých úředních hodinách
7.15 – 8.00 a 12.45 – 14.15 hod., tel. 577 926 720.