Výbor spolku rodičů od šk. roku 2019/2020

název:                Spolek rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích
sídlo:                  Mánesova 908
765 02 Otrokovice
IČO:                    49157710
bank. spojení:   1405364309/0800

Bc. Nikola HŘIBOVÁ

předsedkyně

Mgr. Andrea DOHNALOVÁ

místopředsedkyně

Stanislava KONEČNÁ

pokladník

Olga KOPECKÁ

člen

Věra BLÁHOVÁ

člen

Pavlína MAZÁČOVÁ

člen

Barbora ŠTĚBROVÁ

člen

Lenka KUNZOVÁ

člen