Školní klub

Školní klub funguje na naší škole již osmým rokem a je nedílnou součástí života školy. Je primárně určen pro žáky 2. stupně. Zařídili jsme místnost, ve které se žáci mohou scházet v hodinách volna, odpočinout si, napsat si úkoly či si jen tak povídat, hrát hry, číst knížky nebo tvořit.

Další činnost školního klubu tvoří zájmová činnost. V letošním školním roce jsme nabídli následující kroužky:

Zájmová činnost Kdy Vedoucí
Florbal ml. středa + pátek  6:50 – 7:50 hod. V. Bukovajn
Florbal st. úterý + čtvrtek 6:50 – 7:50 hod. S. Šindler
Odbíjená pondělí 6:50 – 7:50 hod. S. Šindler
Cambridge II. úterý 14: 00 – 15:00 hod. V. Zmeškalová
Školní parlament pondělí 6:50 – 7:50 hod. (1x 14 dní) K. Majerová
Turistický sobotní výšlapy E. Šídová
Zapálení pro vědu úterý 14:00 – 16:00 hod. P. Broža

 

Další zájmovou činností, kterou nabízíme je TECHNICKÝ KROUŽEK, který realizujeme ve spolupráci s VISCem. Technický kroužek probíhá vždy v úterý od 14:30 do 16:00 hod. a není součástí školního klubu.

školní klub
školní klub technický kroužek