Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Alena Reiskupová

 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • spolupráce s pracovníky PPP a SPC
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

konzultační hodiny: pro žáky denně 7.00 – 7.30, pro rodiče po předchozí domluvě kdykoliv (telefon, e-mail)

tel. kontakt:   577 924 103

e-mail: reiskupova@zsotrman.cz

 

Výchovná poradkyně Mgr. Martina Smolinková

 • poradenství a poradenská pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • zajišťování a koordinace akcí IPS ÚP
 • zprostředkování informací o SŠ a o přijímacím řízení na SŠ
 • zajištění přihlášek na SŠ
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

konzultační hodiny: pro žáky denně mimo středu 7.00 – 7.30 po předchozí domluvě, pro rodiče úterý 14.00 – 15.30 po předchozí domluvě

tel. kontakt: 720 991 649 kabinet matematiky

e-mail: smolinkova@zsotrman.cz