Školní jídelna

Vítejte na stránkách školní jídelny

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. § 5 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku tj.

od 1.9.2017 do 31.8.2018, ve kterém dosahují věku

od 7 - 10 let cena jednoho obědu je 24,- Kč

od 11-14 let cena jednoho obědu je 26,- Kč

nad 15 let cena jednoho obědu je 29,- Kč

Všichni strávníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem školní jídelny, kde jsou uvedeny základní pokyny týkající se provozu školní jídelny. Provozní řád školní jídelny je vyvěšen u vchodu ve školní jídelně a uveřejněn na www stránkách školy.

Jakékoliv informace o stravování podá vedoucí školní jídelny na tel. čísle 577 927 979.