Výuka cizinců

Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-28 283/2018

Účel dotace:  Podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců

Žáci z Vietnamu, Mongolska, Moldavska a Ukrajiny si za pomoci vyučujících osvojují znalost českého jazyka a adaptují se na nové prostředí.