Činnost ve škole

Moje pracovní činnost ve škole je zaměřená na žáky, rodiče, učitele. Zaklepat na dveře, zatelefonovat, poslat e-mail, objednat se mohou:

Děti, které...

...mají problémy se spolužáky, s kamarády.

...mají problémy s učiteli.

...mají problémy doma, s rodiči, se sourozenci.

...mají problémy s učením.

...se cítí osamělé, smutné, něco je trápí.

...si potřebují popovídat a neví s kým.

…se chtějí naučit relaxovat.

...potřebují ........................

 

Rodiče, kteří...

...mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky.

...mají výchovné problémy s dítětem.

...chtějí svému dítěti více porozumět.

...mají výukové problémy se svým dítětem.

...mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem.

...si chtějí popovídat a slastech a strastech rodičovství.

 

Učitelé, kteří...

...chtějí více poznat svoje žáky.

...chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

...chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.

...řeší výchovné problémy žáků.

...řeší výukové problémy svých žáků.

...mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

...si chtějí jenom popovídat o dění ve škole.