Rodilí mluvčí do škol

Výuka cizích jazyků má na naší škole dlouholetou tradici a je pro nás stále velmi důležitou oblastí. Jednou z efektivních možností pro rozvoj jazykového vzdělávání je působení rodilých mluvčích na školách. Naše škola je zapojena do projektů podporovaných Evropskou unií a městem Otrokovice, které nám umožňují pravidelnou  tandemovou výuku anglického jazyka a jednou za čas také výuku jazyka německého a ruského.

V letošním školním roce k nám docházejí pravidelně tři zahraniční lektoři, které zapojujeme nejen do hodin anglického jazyka, ale také do dalších hodin pomocí metody CLIL. Žáci prvního i druhého stupně tak mají možnost zlepšovat své komunikační dovednosti v cizím jazyce a seznámit se s odlišnou kulturou. Věříme, že výuka s rodilými mluvčími bude pro žáky oživením a impulzem ke zvýšení motivace k výuce cizích jazyků.