Provozní řád

 

Úplné znění dokumentu je k nahlédnutí v ředitelně školy.  

Výběr z dokumentu:

Režim dne a přístup do školy

Škola je žákům přístupná od 6:00 do 17:00 h.

Budova se otevírá ráno v 6.00 hod, kdy mohou začít chodit děti do družiny. Po zvonění na 0. hodinu (7.05 hod.) se školní vchod uzamyká a následně se pro všechny ostatní žáky odemyká v 7.45 hod.

V době, kdy je školní vchod uzavřen, je možné se do budovy dostat bočním vchodem naproti družiny.
Výjimku tvoří dny, kdy probíhá na škole sběr či prodej stravenek. V tomto případě zůstává školní vchod otevřený a je přístupný rodičům za účelem předplacení stravného dětem.
Ve všech ostatních případech platí přísný zákaz vstupu nepovolaných osob do budovy školy. Tento zákaz prosím respektujte, vyžadujeme to pro bezpečnost vašich dětí a jejich osobních věcí.
Škola je zabezpečena kamerovým systémem a mimo to je v prostorách šaten zajištěn dozor z řad učitelů a uklízeček. Tímto Vás prosíme o respektování jejich pokynů!

Žáci a zaměstnanci, kteří dojíždějí na kole, mohou využívat krytou a uzamčenou kolárnu.

 

Přehled zvonění

hodina začátek konec přestávka
0. 07:05 07:50 10 min
1. 08:00 08:50 10 min
2. 09:00 09:45 20 min
3. 10:05 10:50 10 min
4. 11:00 11:45 10 min
5. 11:55 12:40 10 min
6. 12:50 13:35  5 min
7. 13:40 14:25 10 min
8. 14:35 15:20 10 min

 

Poznámky:

Dopolední vyučování končí 6. hodinou.

Odpolední vyučování začíná ve 13.40 hod. a končí v 15.20 hod. Přestávka mezi dvěma odpoledními hodinami trvá 10 minut.

 

Školní družina

Školní družina je určena zejména pro žáky 1. – 5. třídy.

Ranní družina pracuje v režimu:

6:00 h  - příchod dětí

7:50 h - odchod dětí do vyučování

8:50 h - odchod dětí do děleného vyučování (pokud je v příslušném školním roce dělené vyučování zařazeno v rozvrhu hodin)

Odpolední družina:

11:45 h - přecházení dětí z vyučování do školní družiny

12:40 h - příchod dětí, které měly vyučování 5 hodin

13:15 – 14:30 h - pobyt venku (školní hřiště, areál školní družiny); spontánní činnost se švihadly, míči, koloběžkami, tenis, badminton, gumy na skákání; rekreační činnost zahrnující cvičení na průlezkách, nácvik lehkoatletických disciplín, závody, míčové hry

16.30 h - konec provozu školní družiny

1 x týdně má každé oddělení k dispozici tělocvičnu pro cvičení na nářadí, míčové hry, florbal, různé pohybové hry. V rámci školní družiny realizujeme od pondělí do čtvrtka projekt města Otrokovice Zdravý pohyb do škol.

 

Doba vyučování

Vyučování začíná v 8:00 h, nultá hodina v 7:05 h.

Ukončení vyučování je dle rozvrhu jednotlivých tříd, 1. stupeň končí v 11:45 h nebo 12:40 h, případné odpolední vyučování ve 14:25 h; 2. stupeň ve 12:40 h nebo 13:35 h. Konec odpoledního vyučování na 2. stupni je v 15:20 h.

 

Přestávka

Po každé vyučovací hodině je desetiminutová přestávka.   Mezi 2. a 3. hodinou trvá přestávka 20 minut. Žáci mají dostatek času na svačinu i na odpočinek. Před nástupem na odpolední vyučování je přestávka 55 minut, která dětem slouží k obědu ve školní jídelně či doma.

V průběhu velké přestávky využívá škola možnosti pobytu žáků venku a v případě nepříznivého počasí v tělocvičně. Žáci se mohou také procházet o přestávce na chodbách. Relaxační kouty vzhledem k prostorům školy nelze zřizovat.

 

Stravování

Obědy se připravují ve vlastní jídelně. Doba vydávání obědů je od 11:30 do 14:00 hodin za účasti pedagogického dozoru. V rámci zlepšení školního stravování se vaří dvě jídla. Škola rovněž využívá nabídky odběru dotovaného mléka, ovoce a zeleniny.

Bufet není na škole provozován, školní svačiny nezajišťujeme.

 

Pitný režim

Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného řádu. V budově školy jsou instalovány fontánky s pitnou vodou a automat, který nabízí minerálky (o údržbu se stará provozovatel).

Ve školní jídelně obdrží všichni strávníci nápoj ke každému obědu - ovocné šťávy, čaj, vodu, mléčné nápoje (žáci se sami obsluhují).

 

Zájmové činnosti školy, sportovní vyžití

Škola realizuje prostřednictvím rozsáhlou nabídku zájmových činností vzdělávacího, výchovného, kulturního i sportovního charakteru. Rozšiřující nabídku sportovního vyžití žáků zajišťuje AŠSK při naší škole.

Školní hřiště včetně tenisového kurtu má charakter veřejného hřiště, a proto je využíváno nejen žáky v průběhu celého školního roku.

Školní družině slouží jako dětský areál část zahrady s průlezkami a pískovištěm.