Plavání

Rozvojový program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa),

 č.j.: MSMT-13222/2019-1

Účelem dotace je podpora výuky plavání žáků 1. stupně základní školy, která je určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.