Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ

ROP_Stredni_Morava

Žáci všech tří otrokovických základních škol usedli v září 2014 do lavic v nových učebnách fyziky, chemie, matematiky, přírodopisu a zeměpisu. Město Otrokovice bylo úspěšné při získávání dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava pro modernizaci přírodovědných učeben na všech svých základních školách.

Žáci ZŠ T. G. Masaryka, Trávníky i Mánesova tak mají k dispozici moderní techniku, která jde v přírodovědných oborech velmi dobře využít spolu s interaktivními programy i praktickými pokusy. Projekt „Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ" se týkal celkem 13 učeben a 3 přípraven. Šlo o učebny fyziky a chemie včetně jejich laboratoří, dále o učebny přírodopisu, zeměpisu, matematiky a k nim patřících přípraven. Většina učeben byla vybavena novým ozvučením a zatemněním. Některé učebny byly vybaveny novými multimediálními katedrami, demonstračními stoly, interaktivními tabulemi; jiné zase novými žákovskými lavicemi, dataprojektory, atd.

Cílem tohoto projektu bylo pořízení nového moderního vybavení, které nabídne kvalitní a zajímavou výuku a podnítí tak zájem o výuku těchto předmětů.

Termín fyzické realizace: červenec 2014 – srpen 2014

Celkové náklady projektu: 8 335 611 Kč

 

Dotační titul: Regionální operační program Střední Morava

Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Bližší informace: www.rr-strednimorava.cz

Zdroje financování

Dotace 6 590 031,19 Kč

Příspěvek města 1 745 579,81 Kč