Experimenty k novým zkušenostem

Deset žáků ze 2. stupně Mánesky napříč ročníky se účastní projektu Experimenty k novým zkušenostem v rámci dotačního programu MŠMT: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016, č.j. MSMT - 29 229/2015-1

V rámci tohto projektu pracuje 10 nadaných žáků Mánesky na vědeckých projektech s využitím i moderních přístrojů, jako je např. elektronový mikroskop. Ten bývá běžným vybavením až na vysokých školách či na špičkových pracovištích. Současně poznáváme a používáme moderní digitální technologie - 360° fotky reagující na pohyb tabletu či vícepohledová videa (multiangle videos).

Mimo tyto miniprojekty musí žáci nacvičit sérii pokusů, které budou předvádět před publikem a povzbudit nejen své spolužáky ke studiu přírodovědních a technických věd.

Dotace ve výši 100 000,- je určena na mimoškolní vzdělávací aktivity pro nadané žáky ve věku 13 - 19 let.

Realizátor: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Otrokovice - Experimentáriem.

Odkazy na výstupy projektu

Padlet (forma blogu) vedoucího učitele k projektu na ZŠ Mánesova Otrokovice.

Seznam videí k projektu