Adopce na dálku

Tato forma humanitární pomoci nás napadla již v roce 2002.

U jejího zrodu ve škole stáli žáci tehdejší 6.B se svou třídní Marcelou Javoříkovou. Z mnoha organizací, které spolužáky na dálku zprostředkovávali, jsme vybrali společnost ADRA, která nám byla blízká tím, že měla sídlo ve Zlíně. Nejprve jsme adoptovali holčičku Kripu Barikder, které jsme pomáhali 4 roky. Když rodiče Kripy z projektu odstoupili, ihned jsme vybrali náhradníka, tentokrát chlapce Titu Chowdhuryho, o kterého se „staráme" od roku 2006. Abychom nezatěžovali kapsy Sdružení rodičů, které náš záměr zaštítilo, rozhodli jsme se peníze získávat mimořádnými sběry papíru. Začali jsme pořádat Papírové pondělky, kdy jsme od rodičů, dětí i otrokovických občanů vybírali sběr nejen u školy, ale i před brankami domů, ve vchodech..., kde pro nás balíky papíru byly připraveny.

Více informací zde.